Αρχική

Το LEADER στο Ρέθυμνο αλλάζει σελίδα !
Για πρώτη φορά σχεδιάζεται ένα Τοπικό Πρόγραμμα LEADER που θα περιλαμβάνει όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου !
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή 50 περιοχών και των αντίστοιχων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), η εταιρία μας το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς του Ρεθύμνου να σχεδιάσουμε μαζί το νεο LEADER της περιόδου 2023-2027 !

Ο ιστοχώρος αυτός δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για αυτό το σκοπό.

 Η ενημέρωσή του θα είναι συνεχής από τη διαδικασία της διαβούλευσης, μέχρι την τελική διαμόρφωση των δράσεων της Τοπικής Στρατηγικής αλλά και κατά την υλοποίησή της.

 

Καλό  LEADER Να Εχομε !!!Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης